Статті

ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

Перша вікова категорія (1, 2, 3 (перша чверть) роки вивчення предмету)

Для учнів 5 кл./8 та 3 кл./6річн.

Тема: Жанри симфонічної музики. Інструменти симфонічного оркестру.

1 тур – вікторина (10 – 12 номерів). Визначити композитора, твір, тембри інструментів симфонічного оркестру (якщо є соло).

2 тур – тестові завдання, розв’язання ребусів.

Вимоги до вікторини:

 1. Е. ГрігПер Гюнт(1 сюїта вся, 2 сюїта Пісня Сольвейг”).
 2. С. Прокоф’єв. Симфонічна казка “Петрик і Вовк”(теми Петрика, Дідуся, Кішки, Качки, Вовка, Мисливців).
 3. Б. БріттенПутівник по оркестру для молоді (тема варіацій).
 4. Й.С. Бах. Жарт (з оркестрової сюїти № 2).
 5. Л. Боккеріні. Менует.
 6. В.А. Моцарт. Серенада № 13 Соль мажор для струнного оркестру “Маленька нічна музика” І ч.
 7. Н. Паганіні. Концерт“Вічний рух” для скрипки з оркестром.
 8. Ф. Мендельсон. Весільний марш (з музики до комедії В. Шекспіра “Сон літньої ночі”).
 9. Й. Штраус (батько). Полька-піцикато.
 10. Дж. Верді. Марш з опери “Аїда”.
 11. М. Глінка. Увертюра, марш Чорномора з опери “Руслан і Людмила”.
 12. М. Римський-Корсаков. Політ джмеля (з опери “Казка про царя Салтана”).
 13. П. Чайковський. Балет “Лускунчик”:“Чай”, “Шоколад”, “Кава”, “Трєпак”, “Танець пастушків”, “Вальс квітів”, “Танець Феї Драже”.
 14. К. Сен-Санс. Зоологічна фантазія для інструментального ансамблю “Карнавал тварин” (всі частини).
 15. А. Лядов. Баба Яга.
 16. С. Прокоф’єв. Танець лицарів (з балету “Ромео і Джульєтта”).
 17. М. Скорик. Мелодія.
 18. М. Лисенко, О. Кониський. Боже, Великий, Єдиний.
 19. Є. Адамцевич. Запорізький марш

Вимоги до другого туру:

 1. Знати та розрізняти на слух групи інструменів та тембри симфонічного оркестру
 2. Знати різновиди оркестрів, види ансамблів.
 3. Орієнтуватися у засобах музичної виразності.
 4. Знати жанрові різновиди оркестрової та симфонічної музики (симфонія, оркестрова сюїта, увертюра, концерт).
 1. 5.Знати основні музичні форми та елементи будови музичних творів, які використовуються у музиці для оркестру: сонатна форма (експозиція, розробка, реприза, вступ, кода), сонатно-симфонічний цикл, дво і тричастинна, рондо, варіації.
 2. 6.Володіти наступними музичними термінами та поняттями,  знати їх значення: програмна музика, музичний образ, музична інтонація, музична тема, мотив, фраза, речення, період, жанр, імпровізація, каденція, віртуозність, партитура, партія тощо.
 3. 7.Знати основні італійські позначення темпів, агогіки та вміти перекласти іншомовні музичні терміни, такі як tutti, solo, divizi, codа, allegro тощо.

Друга вікова категорія

(третій, четвертий (початок) роки вивчення предмету)

Для учнів 6 кл./8 та 4 кл./6річн.

Тема: Оркестрова та симфонічна музика.

1 тур – вікторина 12 номерів (вказати композитора, жанр, якщо є програмну назву, тональність, частину та тему).

2 тур – практичні та тестові завдання.

Вимоги до вікторини:

 1. А. Альбіноні. Адажіо.
 2. А. Вівальді. Концерти “Чотири пори року”: №1 “Весна” Іч. “, №2 “Літо” ІІІч., №4 “Зима” Іч.
 3. Г. Ф. Гендель. Пасакалія з клавірної сюїти № 7 соль мінор.
 4. Й.С. Бах. Арія з Сюїти для оркестру Ре мажор. Badineria (“Жарт”) із Сюїти для оркестру № 2 сі мінор. Токата і фуга ре мінор. ДТК Іт.: Прелюдія і фуга До мажор, до мінор.
 5. Й. Гайдн. Симфонія № 45 “Прощальна” Іч. Симфонія № 94 “Сюрприз”ІІ ч. (початок). Симфонія № 103 Мі бемоль мажор “З тремоло литавр”: Іч. - тема вступу, Г.П., П.П, ІІч. - дві теми варіацій, III ч. – основна тема менуету, IV ч. – головна партія (рефрен).
 6. В.А. МоцартСеренада № 13 для камерного оркестру “Маленька нічна музика”, І ч. (початок). Симфонія № 40 соль мінор: I ч. – Г.П. та П.П., II ч. – основна тема, III ч. – тема менуету, IV ч. – головна тема.
 7. Л. Бетховен.Симфонія № 3 “Героїчна” - І ч., (початок). Симфонія № 9 - IV ч. (тема оди “До радості”). Симфонія № 5 до мінор: I ч. – тема “долі”, Г.П., П.П., II ч. – дві теми варіацій, III ч. – основна тема, IV ч. – основна тема. Увертюра “Еґмонт”: вступ, Г.П., П.П.
 8. Ф. Шуберт.Симфонія № 8 сі мінор “Незакінчена”: I ч. – тема вступу, Г.П. та П.П. Балада “Лісовий цар”

Вимоги до другого туру:

 1. Орієнтуватися у засобах музичної виразності, знати та розрізняти на слух групи інструменів та тембри симфонічного оркестру, знати різновиди оркестрів.
 2. Орієнтуватися в основних етапах розвитку музичної культури від Стародавнього світу до класицизму.
 3. Знати жанрові різновиди оркестрової та симфонічної музики (симфонія, оркестрова сюїта, увертюра, сольний концерт, concerto grosso), особливості побудови сонатної форми (експозиція, розробка, реприза, головна партія, сполучна партія, побічна партія, заключна партія, вступ, кода) та сонатно-симфонічного циклу.
 4. Знати біографії композиторів І.С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта та Л. ван Бетховена.
 5. Орієнтуватись в симфонічній творчості віденських класиків і Ф. Шуберта (в межах програми «Українська та зарубіжна музичні літератури». – К., 2008).

Третя вікова категорія

(четвертий, п’ятий (початок) роки вивчення предмету)

Для учнів 7 кл./8 та 5 кл./6річн.

Тема: Оркестрова та симфонічна музика.

1 тур – вікторина 12 номерів (вказати композитора, жанр, якщо є програмну назву, тональність, частину та тему).

2 тур – практичні та тестові завдання.

Вимоги до вікторини:

 1. Ф. Шуберт.Симфонія № 8 сі мінор “Незакінчена”: I ч. – тема вступу, Г.П. та П.П. Балада “Лісовий цар”.
 2. Ф. Шопен. Концерт № 1 мі мінор для фортепіано з оркестром, І ч.
 3. Н. Паганіні. Концерт № 2 для скрипки з оркестром, ІІІ ч. “La campanella”.
 4. Ф. Мендельсон. Концерт мі мінор для скрипки з оркестром (початкові теми І ч.). Музика до комедії В. Шекспіра “Сон літньої ночі”: увертюра, Весільний марш.
 5. Дж. Россіні. Увертюра до опери “Севільський цирюльник”.
 6. Ф. Ліст. Угорська рапсодія №2 (переклад для оркестру).
 7. Б. Сметана. Симфонічна поема “Влтава” з циклу “Моя Батьківщина” (тема Влтави).
 8. А. Дворжак. Симфонія № 5 “З Нового Світу” (експозиція Іч.).
 9. Е. Ґріґ. Концерт ля мінор для фортепіано з оркестром, І ч. Симфонічні сюїти з музики до драми Г. Ібсена “Пер Ґюнт” (всі номери).
 10. Ж. Бізе. Музика до драми А. Доде “Арлезіанка”: Фарандола (з 2-го зошита). Увертюра до опери “Кармен”.
 11. М. Глінка. Танці з опери “Життя за царя”(полонез, краков`як, вальс, мазурка), увертюра до опери “Руслан та Людмила”. “Вальс -фантазія”.
 12. М. Колочевський. Українська симфонія: І ч. – експозиція,  ІІ ч. – головна тема, ІІІ ч. – головна тема, ІV ч. – експозиція.
 13. П. Ніщинський. Вечорниці: оркесторова інтродукція.
 14. С. Гулак-Артемовський. Танцювальна сюїта з ІІ дії опери “Запорожець за Дунаєм”.

Вимоги до другого туру:

 1. Знати тембри інструментів симфонічного оркестру, засоби музичної виразності, основні етапи розвитку музичної культури від Стародавнього світу до романтизму.
 2. Знати жанрові різновиди оркестрової та симфонічної музики (симфонія, симфонічна поема, симфонічний антракт, оркестрова сюїта, рапсодія, увертюра, концерт), особливості побудови сонатної форми (експозиція, розробка, реприза, головна партія, сполучна партія, побічна партія, заключна партія, вступ, кода) та сонатно-симфонічного циклу (знати характеристику всіх частин).
 3. Знати основні музичні форми, які використовуються у жанрі симфонії, принципи організації та методи розвитку музичного матеріалу: варіаційний розвиток, конфлікт, лейтмотив, лейттема, поняття “монотематизму”.
 4. Знати біографії композиторів: Ф. Шуберта, Ф. Шопена, М. Колочевського, С. Гулака-Артемовського, М. Глінки. (в межах програми «Українська та зарубіжна музичні літератури». – К., 2008).
 5. Орієнтуватись у симфонічній творчості Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Ф. Ліста, М. Глінки.
 6. Орієнтуватись у змісті та основних темах “Незакінченої симфонії” Ф. Шуберта та “Української симфонії” М. Колочевського.

Четверта вікова категорія

(шостий, сьомий (початок) роки вивчення предмету)

Для учнів 8 кл./8 та 6 кл./6річн.

Тема: Оркестрова та симфонічна музика.

1 тур – вікторина 12-15 номерів (вказати композитора, жанр, якщо є програмну назву, тональність, частину та тему).

2 тур – практичні та тестові завдання.

Вимоги до вікторини:

 1. О. Бородін. Богатирська симфонія №2 - Іч. (тема вступу, Г.П. та П.П.)
 2. М. Мусоргський. Картинки з виставки (в оркестровці М. Равеля): “Прогулянка”, “Гном”, “Старий замок”, “Танець невилуплених пташенят”, “Два євреї”, “Баба Яга”, “Богатирські ворота”.
 3. М. Римський-Корсаков.Симфонічна сюїта “Шехеразада”: І ч. - дві теми вступу, Г.П. та П.П., ІІ ч. - тема Календера-царевича, ІІІ ч. - теми Царевича і Царівни, IV ч. - Г.П.
 4. П. Чайковський. Концерт № 1 сі бемоль мінор для фортепіано з оркестром: І та ІІІ ч. Симфонія № 4 фа мінор: основні теми Іч.
 5. М. Лисенко. Увертюра до опери “Тарас Бульба”. Кантата “Радуйся, ниво неполитая” І ч. Шумка-думка.
 6. С. Людкевич. Кантата “Заповіт” (І ч.).
 7. Л. Ревуцький. Симфонія №2: Іч. - Г.П., П.П., ІІч.(три теми), ІІІч. - Г.П. та П.П. Кантата-поема “Хустина” (початковий хор, тема дівчини та тема чумака).
 8. С. Рахманінов. Концерт № 2 до мінор для фортепіано з оркестром: І ч. вступ, Г.п. та П.П.
 9. М. Равель. “Болеро” для симфонічного оркестру.
 10. С. Прокоф’єв. Симфонія № 1 Ре мажор “Класична”, І ч.:Г.П., Гавот.

Вимоги до другого туру:

 1. Знати тембри інструментів симфонічного оркестру, засоби музичної  виразності, основні етапи розвитку музичної культури.
 2. Знати жанрові різновиди оркестрової та симфонічної музики (симфонія, симфонічна поема, симфонічний антракт, оркестрова сюїта, рапсодія, увертюра, концерт), особливості побудови сонатної форми (експозиція, розробка, реприза, головна партія, сполучна партія, побічна партія, заключна партія, вступ, кода) та сонатно-симфонічного циклу (знати характеристику всіх частин).
 3. Знати основні музичні форми, які використовуються у жанрі симфонії, принципи організації та методи розвитку музичного матеріалу: варіаційний розвиток, конфлікт, лейтмотив, поняття “монотематизму”.
 4. Знати біографії композиторів: М. Римський-Корсакова, П.Чайковського, М. Лисенко, Л. Ревуцького. (в межах програми «Українська та зарубіжна музичні літератури». – К., 2008).
 5. Орієнтуватись у симфонічній творчості М. Римського-Корсакого, П. Чайковського, Л. Ревуцького.
 6. Орієнтуватися у змісті та основних темах симфонічної сюїти “Шехеразада” М. Римського-Корсакого, Симфонії №2 Л. Ревуцького.

 

 1. ВИМОГИ З МУЗИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
 2. Перша вікова категорія (1, 2, 3 (перша чверть) роки вивчення предмету)

  Для учнів 5 кл./8 та 3 кл./6річн.

  Тема: Жанри симфонічної музики. Інструменти симфонічного оркестру.

  1 тур – вікторина (10 – 12 номерів). Визначити композитора, твір, тембри інструментів симфонічного оркестру (якщо є соло).

  2 тур – тестові завдання, розв’язання ребусів.

  Вимоги до вікторини:

  1. Е. ГрігПер Гюнт(1 сюїта вся, 2 сюїта Пісня Сольвейг”).
  2. С. Прокоф’єв. Симфонічна казка “Петрик і Вовк”(теми Петрика, Дідуся, Кішки, Качки, Вовка, Мисливців).
  3. Б. БріттенПутівник по оркестру для молоді (тема варіацій).
  4. Й.С. Бах. Жарт (з оркестрової сюїти № 2).
  5. Л. Боккеріні. Менует.
  6. В.А. Моцарт. Серенада № 13 Соль мажор для струнного оркестру “Маленька нічна музика” І ч.
  7. Н. Паганіні. Концерт“Вічний рух” для скрипки з оркестром.
  8. Ф. Мендельсон. Весільний марш (з музики до комедії В. Шекспіра “Сон літньої ночі”)
  9. Й. Штраус (батько). Полька-піцикато.
  10. Дж. Верді. Марш з опери “Аїда”.
  11. М. Глінка. Увертюра, марш Чорномора з опери “Руслан і Людмила”.
  12. М. Римський-Корсаков. Політ джмеля (з опери “Казка про царя Салтана”).
  13. П. Чайковський. Балет “Лускунчик”:“Чай”, “Шоколад”, “Кава”, “Трєпак”, “Танець пастушків”, “Вальс квітів”, “Танець Феї Драже”.
  14. К. Сен-Санс. Зоологічна фантазія для інструментального ансамблю “Карнавал тварин” (всі частини).
  15. А. Лядов. Баба Яга.
  16. С. Прокоф’єв. Танець лицарів (з балету “Ромео і Джульєтта”).
  17. М. Скорик. Мелодія.
  18. М. Лисенко, О. Кониський. Боже, Великий, Єдиний.
  19. Є. Адамцевич. Запорізький марш

  Вимоги до другого туру:

  1. Знати та розрізняти на слух групи інструменів та тембри симфонічного оркестру
  2. Знати різновиди оркестрів, види ансамблів.
  3. Орієнтуватися у засобах музичної виразності.
  4. Знати жанрові різновиди оркестрової та симфонічної музики (симфонія, оркестрова сюїта, увертюра, концерт).
  1. 5.Знати основні музичні форми та елементи будови музичних творів, які використовуються у музиці для оркестру: сонатна форма (експозиція, розробка, реприза, вступ, кода), сонатно-симфонічний цикл, дво і тричастинна, рондо, варіації.
  2. 6.Володіти наступними музичними термінами та поняттями,  знати їх значення: програмна музика, музичний образ, музична інтонація, музична тема, мотив, фраза, речення, період, жанр, імпровізація, каденція, віртуозність, партитура, партія тощо.
  3. 7.Знати основні італійські позначення темпів, агогіки та вміти перекласти іншомовні музичні терміни, такі як tutti, solo, divizi, codа, allegro тощо.

  Друга вікова категорія

  (третій, четвертий (початок) роки вивчення предмету)

  Для учнів 6 кл./8 та 4 кл./6річн.

  Тема: Оркестрова та симфонічна музика.

  1 тур – вікторина 12 номерів (вказати композитора, жанр, якщо є програмну назву, тональність, частину та тему).

  2 тур – практичні та тестові завдання.

  Вимоги до вікторини:

  1. А. Альбіноні. Адажіо.
  2. А. Вівальді. Концерти “Чотири пори року”: №1 “Весна” Іч. “, №2 “Літо” ІІІч., №4 “Зима” Іч.
  3. Г. Ф. Гендель. Пасакалія з клавірної сюїти № 7 соль мінор
  4. Й.С. Бах. Арія з Сюїти для оркестру Ре мажор. Badineria (“Жарт”) із Сюїти для оркестру № 2 сі мінор. Токата і фуга ре мінор. ДТК Іт.: Прелюдія і фуга До мажор, до мінор.
  5. Й. Гайдн. Симфонія № 45 “Прощальна” Іч. Симфонія № 94 “Сюрприз”ІІ ч. (початок). Симфонія № 103 Мі бемоль мажор “З тремоло литавр”: Іч. - тема вступу, Г.П., П.П, ІІч. - дві теми варіацій, III ч. – основна тема менуету, IV ч. – головна партія (рефрен).
  6. В.А. Моцарт.Серенада № 13 для камерного оркестру “Маленька нічна музика”, І ч. (початок). Симфонія № 40 соль мінор: I ч. – Г.П. та П.П., II ч. – основна тема, III ч. – тема менуету, IV ч. – головна тема.
  7. Л. Бетховен.Симфонія № 3 “Героїчна” - І ч., (початок). Симфонія № 9 - IV ч. (тема оди “До радості”). Симфонія № 5 до мінор: I ч. – тема “долі”, Г.П., П.П., II ч. – дві теми варіацій, III ч. – основна тема, IV ч. – основна тема. Увертюра “Еґмонт”: вступ, Г.П., П.П.
  8. Ф. Шуберт.Симфонія № 8 сі мінор “Незакінчена”: I ч. – тема вступу, Г.П. та П.П. Балада “Лісовий цар”

  Вимоги до другого туру:

  1. Орієнтуватися у засобах музичної виразності, знати та розрізняти на слух групи інструменів та тембри симфонічного оркестру, знати різновиди оркестрів.
  2. Орієнтуватися в основних етапах розвитку музичної культури від Стародавнього світу до класицизму.
  3. Знати жанрові різновиди оркестрової та симфонічної музики (симфонія, оркестрова сюїта, увертюра, сольний концерт, concerto grosso), особливості побудови сонатної форми (експозиція, розробка, реприза, головна партія, сполучна партія, побічна партія, заключна партія, вступ, кода) та сонатно-симфонічного циклу.
  4. Знати біографії композиторів І.С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта та Л. ван Бетховена.
  5. Орієнтуватись в симфонічній творчості віденських класиків і Ф. Шуберта (в межах програми «Українська та зарубіжна музичні літератури». – К., 2008).

  Третя вікова категорія

  (четвертий, п’ятий (початок) роки вивчення предмету)

  Для учнів 7 кл./8 та 5 кл./6річн.

  Тема: Оркестрова та симфонічна музика.

  1 тур – вікторина 12 номерів (вказати композитора, жанр, якщо є програмну назву, тональність, частину та тему).

  2 тур – практичні та тестові завдання.

  Вимоги до вікторини:

  1. Ф. Шуберт.Симфонія № 8 сі мінор “Незакінчена”: I ч. – тема вступу, Г.П. та П.П. Балада “Лісовий цар”
  2. Ф. Шопен. Концерт № 1 мі мінор для фортепіано з оркестром, І ч.
  3. Н. Паганіні. Концерт № 2 для скрипки з оркестром, ІІІ ч. “La campanella”.
  4. Ф. Мендельсон. Концерт мі мінор для скрипки з оркестром (початкові теми І ч.). Музика до комедії В. Шекспіра “Сон літньої ночі”: увертюра, Весільний марш.
  5. Дж. РоссініУвертюра до опери “Севільський цирюльник”.
  6. Ф. Ліст. Угорська рапсодія №2 (переклад для оркестру).
  7. Б. Сметана. Симфонічна поема “Влтава” з циклу “Моя Батьківщина” (тема Влтави).
  8. А. Дворжак. Симфонія № 5 “З Нового Світу” (експозиція Іч.).
  9. Е. Ґріґ. Концерт ля мінор для фортепіано з оркестром, 1 ч. Симфонічні сюїти з музики до драми Г. Ібсена “Пер Ґюнт” (всі номери).
  10. Ж. Бізе. Музика до драми А. Доде “Арлезіанка”: Фарандола (з 2-го зошита). Увертюра до опери “Кармен”.
  11. М. Глінка. Танці з опери з опери “Життя за царя”(полонез, кракрв`як, вальс, мазурка), увертюра до опери “Руслан та Людмила”. “Вальс -фантазія”
  12. М. Колочевський. Українська симфонія: І ч. – експозиція,  ІІ ч. – головна тема, ІІІ ч. – головна тема, ІV ч. – експозиція.
  13. П. Ніщинський. Вечорниці: оркесторова інтродукція..
  14. С. Гулак-Артемовський. Танцювальна сюїта з ІІ дії опери “Запорожець за Дунаєм”.

  Вимоги до другого туру:

  1. Знати тембри інструментів симфонічного оркестру, засоби музичної виразності, основні етапи розвитку музичної культури від Стародавнього світу до романтизму.
  2. Знати жанрові різновиди оркестрової та симфонічної музики (симфонія, симфонічна поема, симфонічний антракт, оркестрова сюїта, рапсодія, увертюра, концерт), особливості побудови сонатної форми (експозиція, розробка, реприза, головна партія, сполучна партія, побічна партія, заключна партія, вступ, кода) та сонатно-симфонічного циклу (знати характеристику всіх частин).
  3. Знати основні музичні форми, які використовуються у жанрі симфонії, принципи організації та методи розвитку музичного матеріалу: варіаційний розвиток, конфлікт, лейтмотив, лейттема, поняття “монотематизму”.
  4. Знати біографії композиторів: Ф. Шуберта, Ф. Шопена, М. Колочевського, С. Гулака-Артемовського, М. Глінки. (в межах програми «Українська та зарубіжна музичні літератури». – К., 2008).
  5. Орієнтуватись у симфонічній творчості Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Ф. Ліста, М. Глінки.
  6. Орієнтуватись у змісті та основних темах “Незакінченої симфонії” Ф. Шуберта та “Української симфонії” М. Колочевського.

  Четверта вікова категорія

  (шостий, сьомий (початок) роки вивчення предмету)

  Для учнів 8 кл./8 та 6 кл./6річн.

  Тема: Оркестрова та симфонічна музика.

  1 тур – вікторина 12-15 номерів (вказати композитора, жанр, якщо є програмну назву, тональність, частину та тему).

  2 тур – практичні та тестові завдання.

  Вимоги до вікторини:

  1. О. Бородін. Богатирська симфонія №2 - Іч. (тема вступу, Г.П. та П.П.).
  2. М. Мусоргський. Картинки з виставки (в оркестровці М. Равеля): “Прогулянка”, “Гном”, “Старий замок”, “Танець невилуплених пташенят”, “Два євреї”, “Баба Яга”, “Богатирські ворота”.
  3. М. Римський-Корсаков.Симфонічна сюїта “Шехеразада”: І ч. - дві теми вступу, Г.П. та П.П., ІІ ч. - тема Календера-царевича, ІІІ ч. - теми Царевича і Царівни, IV ч. - Г.П.
  4. П. Чайковський. Концерт № 1 сі бемоль мінор для фортепіано з оркестром: І та ІІІ ч. Симфонія № 4 фа мінор: основні теми Іч.
  5. М. Лисенко. Увертюра до опери “Тарас Бульба”. Кантата “Радуйся, ниво неполитая” І ч. Шумка-думка.
  6. С. Людкевич. Кантата “Заповіт” (І ч.).
  7. Л. Ревуцький. Симфонія №2: Іч. - Г.П., П.П., ІІч.(три теми), ІІІч. - Г.П. та П.П. Кантата-поема “Хустина” (початковий хор, тема Дівчини та тема Чумака).
  8. С. Рахманінов. Концерт № 2 до мінор для фортепіано з оркестром: І ч. вступ, Г.п. та П.П.
  9. М. Равель. “Болеро” для симфонічного оркестру.
  10. С. Прокоф’єв. Симфонія № 1 Ре мажор “Класична”, І ч.:Г.П., Гавот.

  Вимоги до другого туру:

  1. Знати тембри інструментів симфонічного оркестру, засоби музичної  виразності, основні етапи розвитку музичної культури.
  2. Знати жанрові різновиди оркестрової та симфонічної музики (симфонія, симфонічна поема, симфонічний антракт, оркестрова сюїта, рапсодія, увертюра, концерт), особливості побудови сонатної форми (експозиція, розробка, реприза, головна партія, сполучна партія, побічна партія, заключна партія, вступ, кода) та сонатно-симфонічного циклу (знати характеристику всіх частин).
  3. Знати основні музичні форми, які використовуються у жанрі симфонії, принципи організації та методи розвитку музичного матеріалу: варіаційний розвиток, конфлікт, лейтмотив, поняття “монотематизму”.
  4. Знати біографії композиторів: М. Римський-Корсакова, П.Чайковського, М. Лисенко, Л. Ревуцького. (в межах програми «Українська та зарубіжна музичні літератури». – К., 2008).
  5. Орієнтуватись у симфонічній творчості М. Римського-Корсакого, П. Чайковського, Л. Ревуцького.
  6. Орієнтуватися у змісті та основних темах симфонічної сюїти “Шехеразада” М. Римського-Корсакого, Симфонії №2 Л. Ревуцького.
  2019  Конкурс "Обрії класики"   
2024  Конкурс "Обрії класики"