Статті

ВИМОГИ ПО СОЛЬФЕДЖІО:

І вікова категорія: 5 КЛАС (ЗА ПРОГРАМОЮ 4 КЛ):

Програмні вимоги:

 • Тональності до 3-х знаків включно, гармонічний мінор, літерне позначення тональностей.
 • Діатонічні інтервали (всі).
 • Обернення головних тризвуків.
 • Розміри 2\4,3\4,4\4. Пунктирний ритм.

Види вправ :

І тур – письмово

 • Диктант (2, 3, 4/4). 10 програвань.
 • визначити інтервали на слух від звука (10 інтервалів). 2 програвання.
 • Визначити на слух та побудувати 6-8 акордів в тональності (заданий верхній звук). 2-3 програвання.
 • Творча вправа: створити два такти до поданого першого речення (5,6 або 7,8 тт.), використовуючи обернення окремих мелодичних інтервалів, тонічного тризвука, повтори, ритмічне варіювання тощо.

ІІ тур – усно

 • Читання з листа одного номеру (орієнтовний збірник – Фрідкін «Читання з листа»). Всі конкурсанти виконують один номер.

ІІ вікова категорія: 6 КЛАС (ЗА ПРОГРАМОЮ 5 КЛ):

Програмні вимоги:

 • Тональності до 3-х знаків включно, гармонічний мінор, літерне позначення тональностей.
 • Діатонічні інтервали та тритони (IV-VII).
 • Обернення головних тризвуків, Д7 з розвя`занням.
 • Розміри 2\4,3\4,4\4. Пунктирний ритм, внутрішньотактова синкопа.

Види вправ :

І тур – письмово

 • Диктант (2, 3, 4/4). 10 програвань.
 • визначити інтервали на слух від звука (10 інтервалів). 2 програвання.
 • Визначити на слух та побудувати 6-8 акордів від звуку (заданий нижній звук). 3 програвання.
 • Творча вправа: заповнити відсутні фрагменти мелодії (мотив, фраза), використовуючи вказані елементи музичної мови(ритм, інтервал, акорд, тощо).

ІІ тур – усно

 • Читання з листа одного номеру (орієнтовний збірник – Фрідкін «Читання з листа»). Всі конкурсанти виконують один номер.

ІІІ вікова категорія: 7 КЛАС (за програмою 6 кл.):

Програмні вимоги:

 • Тональності до 4-х знаків включно, гармонічний мажор, три види мінору.
 • Діатонічні інтервали, тритони (дві пари), перша пара характерних інтервалів (зб.2 та зм.7).
 • Обернення головних тризвуків, Д7 з оберненнями та розвя`заннями.
 • Розміри 2\4,3\4,4\4,3\8. Тріоль. Пунктирний ритм в розмірах 3\8,6\8.

Види вправ :

І тур – письмово

 • Диктант (2, 3, 4/4). 10 програвань.
 • Запис інтервально-акордової послідовності в тональності на слух: заповнити всі голоси послідовності, орієнтуючись на вказані звуки в різних голосах, визначити всі елементи. (8-12). 3 програвання.
 • Творча вправа: створити друге речення до мелодії.

ІІ тур – усно

 • Читання з листа одного номеру (орієнтовний збірник – Фрідкін «Читання з листа»). Всі конкурсанти виконують один номер.

ІV вікова категорія: 8 КЛАС (за програмою 7 кл):

Програмні вимоги:

 • Тональності до 5-ти знаків включно, гармонічний мажор, три види мінору.
 • Діатонічні інтервали, тритони (2 пари), характерні інтервали (2 пари) в тональності.
 • Обернення головних тризвуків, Д7 з оберненнями та розв’язаннями, малий зменшений VII септакорд та зменшений VII септакорд. Інтервальна будова Д7 та його обернень.
 • Розміри 2\4,3\4,4\4. Групування тривалостей з залігованими нотами, внутрішньотактовими та міжтактовими синкопами.

Види вправ :

І тур – письмово

 • Диктант (2, 3, 4/4). 10 програвань.
 • Запис інтервально-акордової послідовності в тональності на слух, визначення всіх елементів (10-12 елементів). 3-4 програвання.
 • Творча вправа: створити другий голос до мелодії (задано перше речення, доробити друге).
 • ІІ тур – усно
 • Читання з листа одного номеру (орієнтовний збірник – Фрідкін «Читання з листа»). Всі конкурсанти виконують один номер.
 • Спів діатонічної секвенції на заданий мотив вгору або вниз (4-5 ланок).
 • ВИМОГИ ПО СОЛЬФЕДЖІО:
 • І вікова категорія: 5 КЛАС (ЗА ПРОГРАМОЮ 4 КЛ):

  Програмні вимоги:

  • Тональності до 3-х знаків включно, гармонічний мінор, літерне позначення тональностей.
  • Діатонічні інтервали (всі).
  • Обернення головних тризвуків.
  • Розміри 2\4,3\4,4\4. Пунктирний ритм.

  Види вправ :

  І тур – письмово

  • Диктант (2, 3, 4/4). 10 програвань.
  • визначити інтервали на слух від звука (10 інтервалів). 2 програвання.
  • Визначити на слух та побудувати 6-8 акордів в тональності (заданий верхній звук). 2-3 програвання.
  • Творча вправа: заповнити відсутні фрагменти у другому реченні періоду (мотив, фраза), використовуючи обернення окремих мелодичних інтервалів першого речення та ритмічне варіювання.

  ІІ тур – усно

  • Читання з листа одного номеру (орієнтовний збірник – Фрідкін «Читання з листа»). Всі конкурсанти виконують один номер.

  ІІ вікова категорія: 6 КЛАС (ЗА ПРОГРАМОЮ 5 КЛ):

  Програмні вимоги:

  • Тональності до 3-х знаків включно, гармонічний мінор, літерне позначення тональностей.
  • Діатонічні інтервали та тритони (IV-VII).
  • Обернення головних тризвуків, Д7 з розвя`занням.
  • Розміри 2\4,3\4,4\4. Пунктирний ритм, внутрішньотактова синкопа.

  Види вправ :

  І тур – письмово

  • Диктант (2, 3, 4/4). 10 програвань.
  • визначити інтервали на слух від звука (10 інтервалів). 2 програвання.
  • Визначити на слух та побудувати 6-8 акордів від звуку (заданий нижній звук). 3 програвання.
  • Творча вправа: заповнити відсутні фрагменти мелодії (мотив, фраза), використовуючи вказані елементи музичної мови(ритм, інтервал, акорд, тощо).

  ІІ тур – усно

  • Читання з листа одного номеру (орієнтовний збірник – Фрідкін «Читання з листа»). Всі конкурсанти виконують один номер.

  ІІІ вікова категорія: 7 КЛАС (за програмою 6 кл.):

  Програмні вимоги:

  • Тональності до 4-х знаків включно, гармонічний мажор, три види мінору.
  • Діатонічні інтервали, тритони (дві пари), перша пара характерних інтервалів (зб.2 та зм.7).
  • Обернення головних тризвуків, Д7 з оберненнями та розвя`заннями.
  • Розміри 2\4,3\4,4\4,3\8. Тріоль. Пунктирний ритм в розмірах 3\8,6\8.

  Види вправ :

  І тур – письмово

  • Диктант (2, 3, 4/4). 10 програвань.
  • Запис інтервально-акордової послідовності в тональності на слух: заповнити всі голоси послідовності, орієнтуючись на вказані звуки в різних голосах, визначити всі елементи. (8-12). 3 програвання.
  • Творча вправа: створити друге речення до мелодії.

  ІІ тур – усно

  • Читання з листа одного номеру (орієнтовний збірник – Фрідкін «Читання з листа»). Всі конкурсанти виконують один номер.

  ІV вікова категорія: 8 КЛАС (за програмою 7 кл):

  Програмні вимоги:

  • Тональності до 5-ти знаків включно, гармонічний мажор, три види мінору.
  • Діатонічні інтервали, тритони (2 пари), характерні інтервали (2 пари) в тональності.
  • Обернення головних тризвуків, Д7 з оберненнями та розв’язаннями, малий зменшений VII септакорд та зменшений VII септакорд. Інтервальна будова Д7 та його обернень.
  • Розміри 2\4,3\4,4\4. Групування тривалостей з залігованими нотами, внутрішньотактовими та міжтактовими синкопами.

  Види вправ :

  І тур – письмово

  • Диктант (2, 3, 4/4). 10 програвань.
  • Запис інтервально-акордової послідовності в тональності на слух, визначення всіх елементів (10-12 елементів). 3-4 програвання.
  • Творча вправа: створити другий голос до мелодії (задано перше речення, доробити друге).
  • ІІ тур – усно
  • Читання з листа одного номеру (орієнтовний збірник – Фрідкін «Читання з листа»). Всі конкурсанти виконують один номер.
  • Спів діатонічної секвенції на заданий мотив вгору або вниз (4-5 ланок).
  • ВИМОГИ ПО СОЛЬФЕДЖІО:

   І вікова категорія: 5 КЛАС (ЗА ПРОГРАМОЮ 4 КЛ):

   Програмні вимоги:

   • Тональності до 3-х знаків включно, гармонічний мінор, літерне позначення тональностей.
   • Діатонічні інтервали (всі).
   • Обернення головних тризвуків.
   • Розміри 2\4,3\4,4\4. Пунктирний ритм.

   Види вправ :

   І тур – письмово

   • Диктант (2, 3, 4/4). 10 програвань.
   • визначити інтервали на слух від звука (10 інтервалів). 2 програвання.
   • Визначити на слух та побудувати 6-8 акордів в тональності (заданий верхній звук). 2-3 програвання.
   • Творча вправа: заповнити відсутні фрагменти у другому реченні періоду (мотив, фраза), використовуючи обернення окремих мелодичних інтервалів першого речення та ритмічне варіювання.

   ІІ тур – усно

   • Читання з листа одного номеру (орієнтовний збірник – Фрідкін «Читання з листа»). Всі конкурсанти виконують один номер.

   ІІ вікова категорія: 6 КЛАС (ЗА ПРОГРАМОЮ 5 КЛ):

   Програмні вимоги:

   • Тональності до 3-х знаків включно, гармонічний мінор, літерне позначення тональностей.
   • Діатонічні інтервали та тритони (IV-VII).
   • Обернення головних тризвуків, Д7 з розвя`занням.
   • Розміри 2\4,3\4,4\4. Пунктирний ритм, внутрішньотактова синкопа.

   Види вправ :

   І тур – письмово

   • Диктант (2, 3, 4/4). 10 програвань.
   • визначити інтервали на слух від звука (10 інтервалів). 2 програвання.
   • Визначити на слух та побудувати 6-8 акордів від звуку (заданий нижній звук). 3 програвання.
   • Творча вправа: заповнити відсутні фрагменти мелодії (мотив, фраза), використовуючи вказані елементи музичної мови(ритм, інтервал, акорд, тощо).

   ІІ тур – усно

   • Читання з листа одного номеру (орієнтовний збірник – Фрідкін «Читання з листа»). Всі конкурсанти виконують один номер.

   ІІІ вікова категорія: 7 КЛАС (за програмою 6 кл.):

   Програмні вимоги:

   • Тональності до 4-х знаків включно, гармонічний мажор, три види мінору.
   • Діатонічні інтервали, тритони (дві пари), перша пара характерних інтервалів (зб.2 та зм.7).
   • Обернення головних тризвуків, Д7 з оберненнями та розвя`заннями.
   • Розміри 2\4,3\4,4\4,3\8. Тріоль. Пунктирний ритм в розмірах 3\8,6\8.

   Види вправ :

   І тур – письмово

   • Диктант (2, 3, 4/4). 10 програвань.
   • Запис інтервально-акордової послідовності в тональності на слух: заповнити всі голоси послідовності, орієнтуючись на вказані звуки в різних голосах, визначити всі елементи. (8-12). 3 програвання.
   • Творча вправа: створити друге речення до мелодії.

   ІІ тур – усно

   • Читання з листа одного номеру (орієнтовний збірник – Фрідкін «Читання з листа»). Всі конкурсанти виконують один номер.

   ІV вікова категорія: 8 КЛАС (за програмою 7 кл):

   Програмні вимоги:

   • Тональності до 5-ти знаків включно, гармонічний мажор, три види мінору.
   • Діатонічні інтервали, тритони (2 пари), характерні інтервали (2 пари) в тональності.
   • Обернення головних тризвуків, Д7 з оберненнями та розв’язаннями, малий зменшений VII септакорд та зменшений VII септакорд. Інтервальна будова Д7 та його обернень.
   • Розміри 2\4,3\4,4\4. Групування тривалостей з залігованими нотами, внутрішньотактовими та міжтактовими синкопами.

   Види вправ :

   І тур – письмово

   • Диктант (2, 3, 4/4). 10 програвань.
   • Запис інтервально-акордової послідовності в тональності на слух, визначення всіх елементів (10-12 елементів). 3-4 програвання.
   • Творча вправа: створити другий голос до мелодії (задано перше речення, доробити друге).
   • ІІ тур – усно
   • Читання з листа одного номеру (орієнтовний збірник – Фрідкін «Читання з листа»). Всі конкурсанти виконують один номер.
   • Спів діатонічної секвенції на заданий мотив вгору або вниз (4-5 ланок).
2024  Конкурс "Обрії класики"